Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

1+1 Spółdzielnia Socjalna

Na stronie internetowej klastra widnieje motto: Biznes i nauka razem. Innowacje dla zdrowia i jakości życia. Spółdzielnia socjalna 1+1 wpisuje się w tą sentencję, a szczególnie, w jakość życia, realizując się w obszarach, które, w klastrze reprezentowane są przez dwie grupy. 

 

Pierwsza – „przedsiębiorstwa”, tworzona przez firmy bezpośrednio działające w obszarze life science, druga – „otoczenie biznesu”, czyli przedsiębiorstwa i inne podmioty, świadczące usługi na rzecz i z dedykacją dla sektora life science.

 

Spółdzielnia Socjalna 1+1, działa w obszarze edukacji, z wykorzystaniem rozwiązań digitalowych (szkolenia zdalne, webinary i e-learningi). We wdrażanych formach szkoleniowych, ma możliwość i warunki techniczne do wykorzystywania elementów wirtualnej rzeczywistości.

 

W ramach kluczowych usług technologicznych, spółdzielnia prowadzi audyty dostępności cyfrowej dla przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. W roku 2020 i 2021 przeprowadziła 23 audyty zgodności z WCAG 2.1. Obok tego prowadzone są też regularne testy dostępności aplikacji, urządzeń, obiektów pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Testy aplikacji skupiają się na dostępności UX/UI.

 

Dostępność należy rozumieć jako zasady i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, tak, by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

 

W dobie pandemii i później, w okresie post-pandemicznym, podmiotom klastra, spółdzielnia socjalna 1+1, może zaoferować kursy e-learningowe (np. wstępne, z zakresu BHP, szkolenia stanowiskowe, wdrażanie pracowników). Ograniczyć to może ryzyko wynikające z kontaktu między pracownikami, w momencie, gdy to nie jest absolutnie konieczne.

 

Spółdzielnia chętnie podejmie współpracę z podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem nowych rozwiązań edukacyjnych, ponieważ ma ku temu odpowiednią wiedzę i zaplecze techniczne.

Opis - zrealizowane projekty

  • Projekt #1 –Firma  większość swoich działań realizuje w charakterze stałych usług, skupionych wokół nowych technologii. W roku 2021 na terenie Oświęcimia utworzone zostało nowoczesne studio edukacyjne, w ramach którego, tworzone są kursy e-learningowe, nagrywane webinaria, audiobooki, a także prowadzone szkolenia w formie zdalnej. Studio wyposażone jest m.in. w nowoczesny sprzęt do rejestrowania audio i video, stół multimedialny i wewnętrzny telebim. 
  • Projekt #2 – Usługa społeczna dla osób starszych, przetestowana w ramach projektu pn. „Oświęcimskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniorów” (2018 r.) (finansowanie w ramach Rządowego Programu Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020). W ramach projektu, wykorzystano posiadany przez Spółdzielnię zestaw do rzeczywistości wirtualnej HTC Vive.Pracownicy spółdzielni organizowali dla osób starszych, głównie o ograniczonej mobilności, wirtualne wycieczki do wybranych miejsc na świecie (Kraków, Paryż, Londyn, Rzym, Rio de Janeiro), jednocześnie omawiając w roli przewodników wybrane miejsca, do których seniorzy, ze względów finansowych, ale także ze względu na niepełnosprawność lub chorobę, nie mieli możliwości udać się w realnym świecie.

    Inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród osób starszych, którzy mieli możliwość skorzystania z tej wirtualnej wycieczki.

Innowacyjne produkty i usługi

  • Usługi z wykorzystaniem nowoczesnego studia edukacyjnego, wyposażonego m.in. w nowoczesny sprzęt do rejestrowania audio i video, stół multimedialny i wewnętrzny telebim (m.in. kursy e-learningowe, nagrywane webinaria, audiobooki, a także szkolenia w formie zdalnej)
  • Usługi z wykorzystaniem zestawu do rzeczywistości wirtualnej HTC Vive (wg. życzenia klienta)

Działalność podstawowa

Doradztwo i Szkolenia
Edukacja sportowa i dietetyczna

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Aktywne i zdrowe życie

Sektor

Otoczenie Biznesu

Adres

Bartłomieja Chowańca 2, 32-615 Grojec

Kontakt

Tel: 664 438 833

E-mail: spoldzielnia1plus1@gmail.com