Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

4Active Centrum Diagnostyki Medycznej

Firma zajmuje się diagnostyką medyczną w zakresie mikroflory jelit, pasożytów, nadwrażliwości pokarmowej IgG zależnej, metabolizmu, stanów zapalnych oraz innych markerów wspomagających stosowanych w dietetyce i dietoterapii. Firma jest dystrybutorem szybkich testów na nadwrażliwość pokarmową IgG zależną oraz innych testów medycznych typu Point-of-Care, szybkich testów oznaczających alergeny i zanieczyszczenia w produktach żywnościowych oraz na liniach produkcyjnych. Ponadto prowadzi działalność szkoleniowa i konsultingowa w zakresie dietetyki i dietoterapii. Równocześnie prowadzone są projekty rozwojowe związane z nowymi produktami i usługami.

Opis i zrealizowane projekty

  1. Projekt #1 – Opracowanie badań Valida – Mikroflora jelitowa oraz Valida – Bilans jelitowy, które w zależności od wariantu, badania pozwalają: ocenić jakościowy i ilościowy skład mikroflory jelitowej, w tym bakterii prozdrowotnych, potencjalnie chorobotwórczych, grzybów, pleśni oraz bakterii uszczelniających i odżywiających nabłonek jelit; zdiagnozować obecność pasożytów; zdiagnozować stany zapalne jelit; ocenić zaburzenia bariery jelitowej (obniżona odporność śluzówkowa, hiperprzepuszczalność jelit); dobrać odpowiednie leczenie i celowaną probiotykoterapię.Po wykonaniu badania Pacjent otrzymuje wynik ilościowy i jakościowy, interpretację, opis stanu mikroflory jelitowej oraz zalecenia postępowania terapeutycznego w postaci czytelnego raportu. Badania wykonywane są w wybranych laboratoriach na terenie Polski, a opis i interpretacja wykonywane są w firmie.

    Produkty są dostępne na rynku.

  2. Projekt #2 – Opracowanie badania, pozwalającego na podstawie polimorfizmów genetycznych, oznaczyć profil pacjenta w zakresie zdrowia oraz predyspozycji do uprawiania sportu. W badaniu wybrano polimorfizmy, których oddziaływanie można korygować za pomocą zmian diety oraz stylu życia. Wynikiem badania jest zestaw zaleceń, które pozwalają niwelować potencjalnie negatywny wpływ przebadanych polimorfizmów.Projekt jest w trakcie realizacji.

Innowacyjne produkty i usługi

  • Pełen zakres badań mikroflory jelit, pasożytów oraz markerów metabolicznych i wspomagających. Pakiety badań pozwalają ocenić jakościowy i ilościowy skład mikroflory jelitowej, w tym bakterii prozdrowotnych, potencjalnie chorobotwórczych, grzybów, pleśni oraz bakterii uszczelniających i odżywiających nabłonek jelit, zdiagnozować obecność pasożytów, zdiagnozować stany zapalne jelit, ocenić zaburzenia bariery jelitowej, dobrać odpowiednie leczenie i celowaną probiotykoterapię. 
  • Diagnostyka nietolerancji pokarmowej IgG zależnej – pozwalają oznaczyć stężenie przeciwciał IgG specyficznych pokarmowo nawet dla ponad 200 produktów. Wynik jest podstawą do przygotowania skutecznej diety elminacyjnej. 
  • Probiotyki i prebiotyki oraz suplementy wspomagające, dobierane na podstawie wyników badań pacjenta. 
  • Diagnostyka alergenów i zanieczyszczeń produktów żywnościowych dla przemysłu. Szybkie testy paskowe i odciskowe, pozwalające na bieżący nadzór nad linią produkcyjną.

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w medycynie
Produkcja wyrobów medycznych
Usługi profesjonalne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Aktywne i zdrowe życie
Nowoczesna diagnostyka i terapia, Digital Health
Produkty Lecznicze i Wyroby Medyczne
Uroda i styl życia
Zdrowa żywność i żywienie

Sektor

Przedsiębiorstwo

Adres

ul. Woronicza 12

31-409 Kraków

Kontakt

tel: 123994334

e-mail: info@4active.eu