Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Terra Seed

TERRA Seed tworzony jest przez zgrany zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem nabytym na styku nowych technologii, ochrony zdrowia i finansów. Do współpracy z wyselekcjonowanymi innowatorami wnosi nie tylko kapitał, ale przede wszystkim wsparcie merytoryczne oraz wypracowane relacje. Ekosystem ABAN Fund – stworzony z myślą o maksymalizowaniu prawdopodobieństwa sukcesu – obejmuje uznanych ekspertów, wiodące uczelnie wyższe, a także partnerów biznesowych zainteresowanych rozwojem innowacji.

 

Model działania ABAN Fund oraz dotychczasowe osiągnięcia wzbudziły zaufanie i uznanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, co w 2017 r. zaowocowało pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa). Wśród 98 wniosków złożonych w tym konkursie firma uzyskała najwyższą ocenę punktową. 12 kwietnia 2018 r. została oficjalnie wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi, a pół roku później dokonała pierwszej inwestycji w ramach Programu Bridge Alfa.

 

Program Bridge Alfa to kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych, które otrzymały 1,5 miliarda złotych na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju. Istotą funduszy Bridge Alfa jest łączenie środków publicznych pozyskanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z kapitałem wnoszonym przez inwestorów prywatnych, a cel ich działania to wspomaganie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych technologii wpisujących się w priorytety określone przez Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

 

TERRA Seed w trybie ciągłym poszukuje przedsięwzięć, które może wesprzeć kwotą do 1 mln zł w celu zakończenia prac B+R i rozpoczęcia komercjalizacji efektów prowadzonego projektu. Według stanu na koniec 2019 r. w portfelu funduszu znajdowało się 8 przedsięwzięć.

Innowacyjne produkty i usługi

Projekt #1: Inwestycja w spółkę Warmie Sp. z o.o. (www.warmie.eu) z siedzibą w Poznaniu, działającą w branży mobilnych technologii medycznych. Spółka prowadzi projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest opracowanie systemu służącego do zdalnego monitorowania procesu leczenia ran przewlekłych i pooperacyjnych oraz zautomatyzowanego wykrywania zmian patologicznych.

Projekt #2: Inwestycja w spółkę Teldoc Sp. z o.o. (www.teldoc.pl) z siedzibą w Białymstoku, działającą w branży telemedycyny. Spółka prowadzi projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest opracowanie i wdrożenie platformy telemedycznej pozwalającej na automatyczne przetwarzanie zgłoszeń medycznych oraz wyznaczającej nowe standardy obsługi pacjenta w branży healthcare.

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w medycynie
Finanse

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Aktywne i zdrowe życie
Digital Health
Nowoczesna diagnostyka i terapia, Digital Health

Sektor

Firmy

Adres

Kalwaryjska 33/22
30-504 Kraków

Kontakt

Mail: dominik.czaplicki@abanfund.vc
Tel: 500 170 940