Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to jedna z najlepszych, najbardziej renomowanych i nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach uczelni oceniających poziom państwowych wyższych szkół technicznych. Nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę, żywa i stale rozwijana współpraca krajowa i zagraniczna z innymi uczelniami, wysokie kwalifikacje pracowników, otwartość na środowisko przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości i skali działania – to wszystko sprawia, że AGH przoduje w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmując wysoką lokatę w skali międzynarodowej

AGH współpracuje z wieloma instytucjami w kraju i za granicą. Współpracę międzynarodową traktujemy jako jeden z najważniejszych elementów rozwoju edukacyjnego i naukowego uczelni oraz utrzymania i wzmocnienia jej prestiżu na arenie międzynarodowej – corocznie realizujemy wspólnie z partnerami zagranicznymi około 200 projektów badawczych. Uczestniczymy także w wielu krajowych i międzynarodowych konsorcjach i platformach naukowych i technologicznych. Interesują nas wspólne inicjatywy organizacyjne takie jak: centra badawcze, centra rozwoju technologii, laboratoria międzyuczelniane, i inne.

 

Działalność badawcza Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje osiem grup tematycznych:

 1. Nowe materiały i technologie
 2. Technologie informacyjne
 3. Środowisko i zmiany klimatyczne
 4. Energia i jej zasoby
 5. Górnictwo
 6. Inżynieria elektryczna i mechaniczna
 7. Nauki ścisłe i przyrodnicze
 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne

W dziedzinie life science można wymienić m.in. takie tematy badawcze jak:

 • Nanotechnologia
 • Inżynieria materiałowa i technologia materiałowa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Geoinżynieria
 • Metalurgia

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę, żywa i stale rozwijana współpraca krajowa i zagraniczna z innymi uczelniami, wysokie kwalifikacje pracowników, otwartość na środowisko przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości i skali działania – to wszystko sprawia, że AGH przoduje w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmując wysoką lokatę w skali międzynarodowej.

Innowacyjne produkty i usługi

Badania naukowe wraz z kształceniem stanowią podstawowe zadania Uczelni. Określają one poziom naukowy jednostki, możliwość rozwoju kadry oraz są podstawą kształcenia na wysokim poziomie odpowiadającym współczesnym wymaganiom. W skład Akademii wchodzi 16 Wydziałów oraz jednostki pozawydziałowe.

Prace w zakresie technologii materiałowych, jak również life science dominują w działalności naukowej wydziałów: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (WIMiIP), Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (WIMiC), Metali Nieżelaznych (WMN) i Odlewnictwa (WO). Problemy związane z wytwarzaniem, badaniem czy zastosowaniem materiałów występują także w ofercie wielu innych wydziałów AGH: Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS), Górnictwa i Geoinżynierii (WGiG), Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (WEAIiIB), Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (WIEiT), Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (WIMiR), Wiertnictwa, Nafty i Gazu (WWNiG) oraz Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (WGGiOŚ).

Nowe perspektywy badań materiałowych pojawiają się na AGH wraz z otwarciem w roku 2012 „Centrum Nowych Materiałów i Nanotechnologii” i „Centrum Ceramiki”.

Działalność podstawowa

Usługi profesjonalne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Biogospodarka
Druk 3D

Sektor

Uczelnie

Adres

Al. A. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Kontakt

tel: 12 617 22 22

 

e-mail: tomasz.pyrc@agh.edu.pl