Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

AGH współpracuje z wieloma instytucjami w kraju i za granicą. Współpracę międzynarodową traktujemy jako jeden z najważniejszych elementów rozwoju edukacyjnego i naukowego uczelni oraz utrzymania i wzmocnienia jej prestiżu na arenie międzynarodowej – corocznie realizujemy wspólnie z partnerami zagranicznymi około 200 projektów badawczych. Uczestniczymy także w wielu krajowych i międzynarodowych konsorcjach i platformach naukowych i technologicznych. Interesują nas wspólne inicjatywy organizacyjne takie jak: centra badawcze, centra rozwoju technologii, laboratoria międzyuczelniane, i inne.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę, żywa i stale rozwijana współpraca krajowa i zagraniczna z innymi uczelniami, wysokie kwalifikacje pracowników, otwartość na środowisko przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości i skali działania – to wszystko sprawia, że AGH przoduje w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmując wysoką lokatę w skali międzynarodowej.

Innowacyjne produkty i usługi

Badania naukowe wraz z kształceniem stanowią podstawowe zadania Uczelni. Określają one poziom naukowy jednostki, możliwość rozwoju kadry oraz są podstawą kształcenia na wysokim poziomie odpowiadającym współczesnym wymaganiom. W skład Akademii wchodzi 16 Wydziałów oraz jednostki pozawydziałowe.

Działalność podstawowa

Usługi profesjonalne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Biogospodarka
Druk 3D

Sektor

Uczelnie

Adres

Al. A. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Kontakt

Tel: 12 617 22 22

e-mail: tomasz.pyrc@agh.edu.pl

POWRÓT DO KATALOGU