Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Głównymi kierunkami prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w AWF są przyrodnicze i humanistyczne podstawy wychowania fizycznego, sportu, rehabilitacji, turystyki i rekreacji.

Badania naukowe podejmowane w ramach jednostek organizacyjnych Uczelni realizowane są w formie: badań własnych, projektów badawczych promotorskich i habilitacyjnych, badań zleconych, prac badawczo-rozwojowych i usługowych (w tym opinii i ekspertyz), zlecanych przez krajowe instytucje i podmioty gospodarcze, jak również prac wchodzących w skład projektów badawczych (w tym Unii Europejskiej).

Działalność naukowo-badawcza i rozwojowa finansowana jest ze środków budżetowych, ze środków pozyskiwanych od zleceniodawców jako zapłata za wykonane prace naukowo-badawcze i usługowe, jak również ze środków zagranicznych (w tym z Unii Europejskiej).

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Brak informacji.

Innowacyjne produkty i usługi

AWF od wielu lat współpracuje z podmiotami gospodarczymi z całej Polski, realizując liczne zlecenia dotyczące badań rutynowych, ekspertyz i opinii naukowych, a także innych form doradztwa (konsultacje, udział w radach naukowych, zespołach ekspertów, itp.).

AWF Kraków kształci około 5000 studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne) na 3 wydziałach (Wychowania Fizycznego i Sportu, Rehabilitacji Ruchowej, Turystyki i Rekreacji) oraz około 90 uczestników studiów doktoranckich.

Działalność podstawowa

Usługi profesjonalne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Aktywne i zdrowe życie

Sektor

Uczelnie

Adres

Al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

Kontakt

tel: 12 683 10 00

 

e-mail: rektor@awf.krakow.pl