Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

BASSO

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Rolno – Spożywczego Basso Sp. z o.o. istnieje od 1991 r. Basso to firma prywatna w całości oparta na polskim kapitale. Na bazie wieloletnich i bogatych doświadczeń oraz kompleksowej wiedzy dotyczącej branży jajczarskiej w 1997 r. powstał Zakład Przetwórstwa Jaj, który do dziś jest zlokalizowany w Gołkowicach Dolnych.

O samego początku szczególną wagę firma przykładała do jakości oferowanych produktów. Ta bezkompromisowa polityka w dziedzinie jakości pozwoliła firmie wejść na ścieżkę dynamicznego rozwoju. W czerwcu 2003 roku firma wdrożyła certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz troszcząc się również o środowisko naturalne certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. W czerwcu 2006 r. wdrożono system Analizy Zagrożeń i Kontroli Punktów Krytycznych HACCP.

Wraz z dynamicznym rozwojem firmy odbywa się jednocześnie ciągła modernizacja oraz rozbudowa bazy technologiczno – produkcyjnej. Obecnie produkcja jest w pełni zautomatyzowana, mycie odbywa się automatycznie w systemie CIP, a końcowy produkt składowany w nowoczesnym magazynie wysokiego składowania lub wyposażonych w elektroniczne rejestratory temperatury chłodniach. Pozwala to zapewnić każdej partii produkcji powtarzalność i zachować jej wysoką jakość.

Wszystko to zadecydowało o tym, iż dzięki zdobytemu zaufaniu wśród szerokiego grona klientów, obecnie firma Basso jest jednym z wiodących producentów sproszkowanych oraz płynnych produktów jajecznych w kraju, jak również zaczyna wchodzić na zagraniczne rynki.

Kompleksowa obsługa klienta, profesjonalne doradztwo, atrakcyjność i elastyczność cenowa oraz szybkość i terminowość realizacji dostaw czynią z firmy Basso wiarygodnego partnera w biznesie. „Zaufaj nam, a raz powierzonego nam zaufania nie zmarnujemy”.

Wartości Basso

Konsekwencja w działaniu, firma stawia na stały rozwój oraz ciągły wzrost jakości oferowanych produktów.

W centrum stoi zawsze klient. Zadowolony klient jest sensem i celem myślenia i działania firmy.

Zakład firmy charakteryzuje się nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi. Są one przyjazne dla pracowników oraz środowiska naturalnego.

W dobie unifikacji firm konkurencyjnych pod względem produktów oraz technologii, prawdziwą różnicę tworzą ludzie. Siłą firmy Basso jest kreatywność, dynamizm oraz wydajność pracowników.

Internacjonalizacja

Dynamiczny rozwój firmy „BASSO” wymusza ekspansję na rynki zagraniczne. W działalności eksportowej firma stawia na sprzedaż zaawansowanych produktów jajczarskich ze szczególnym uwzględnieniem białka, albuminy oraz żółtka w proszku. Preferowane kierunki ekspansji to Japonia oraz kraje Dalekiego Wschodu, a także Rosja i kraje WNP.

Zrealizowane projekty

1.Bon na innowację

„Usługa badawcza dotycząca innowacji w procesie wytwarzania albumin białka jaja kurzego polegająca na analizie zmienionych warunków odcukrzania, analizie procesu suszenia oraz kondycjonowania suszonych albumin prowadzona w celu uzyskania nowego produktu i wdrożenia innowacyjnego procesu technologicznego”

Projekt zakładał zakup usługi badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na wprowadzenie innowacji w procesie wytwarzania albumin białka jaja kurzego w celu uzyskania nowego produktu z białka jaja kurzego.

Usługa badawczo-rozwojowa będzie polegała na przeprowadzeniu analiz i wyborze optymalnych warunków w następujących procesach technologicznych:

a) odcukrzanie białka jaja kurzego,

b) suszenie odcukrzonego białka kurzego (albuminy),

c) kondycjonowanie suszonych albumin.

Dodatkowym założeniem badania jest wskazanie optymalnych parametrów procesów jednostkowych produkcji albuminy jajka kurzego a także weryfikacja możliwości obniżenia ilości stosowanych dodatków (TEC – środki spieniające).

Wykonawcą usługi był zespół złożony z pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wydział Nauk o Żywności).

 

2. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

„POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI ZAKŁADU PRZETWARZANIA PRODUKTÓW ROLNYCH POPRZEZ WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH PROCESÓW I TECHNOLOGII PRZY POZYTYWNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO I KLIMAT”

Celem projektu jest: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

 

3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

„PRZEPROWADZENIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH NAD ZASADNICZYMI ZMIANAMI PRODUKTÓW I TECHNOLOGII PRODUKCJI W BASSO SP. Z O.O.”

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych i zrównoważonych środowiskowo technologii przetwarzania w celu poprawy cech technologicznych i standardu mikrobiologicznego produktów jajczarskich oraz otrzymanie w wyniku ich zastosowania wysokiej jakości suszonych i płynnych produktów jajczarskich o cechach produktów funkcjonalnych.

Planowane efekty: W rezultacie realizacji projektu Spółka Basso Sp. z o.o. dokona opracowania nowych technologii przetwarzania surowców jajczarskich z uwzględnieniem nietermicznych metod wspomagania utrwalania produktów oraz otrzymane zostaną wysokiej jakości suszone i płynne produkty jajczarskie.

Innowacyjne produkty i usługi

Płynne i sproszkowane przetwory jajeczne:

Proszki:

Albumina białka kurzego w proszku, Białko w proszku wysokopieniste, Białko w proszku niskopieniste, żółtko w proszku, żółtko stabilizowane w proszku, żółtko (KE- kontrola emulgacji).

Produkty płynne:

Masa jajowa płynna pasteryzowana, żółtko płynne pasteryzowane

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w żywności
Doradztwo i Szkolenia
Produkcja żywności i suplementów diety

Status Partnera

Niestowarzyszony

SIG

Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo
Zdrowa żywność i żywienie

Sektor

Przedsiębiorstwo

Kontakt

Mail: sekretariat@basso.pl
Tel: 48184485010

Adres

Gołkowice Dolne 201, 33-388 Gołkowice Dolne