BioCentrum

BioCentrum Sp z o.o. jest prywatnym mini-przedsiębiorstwem typu spin off, działającym w obszarze biotechnologii. Firma prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie czynników wirulencji bakterii jako potencjalnych celów terapeutycznych oraz peptydów antybakteryjnych jako możliwych antybiotyków.

Głównym celem BioCentrum jest ułatwienie kontaktów pomiędzy badaczami uniwersyteckimi a przemysłowymi firmami sektora farmaceutycznego i pomoc w zakresie wykonania zleconych prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

W swojej działalności firma bazuje na doświadczeniu badawczym i specjalistycznym wyposażeniu aparaturowym Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie dwustronnego porozumienia.

Obecnie większość dostępnych z działalności środków firma inwestuje w sprzęt, ponieważ chce się stać samowystarczalna aparaturowo. W najbliższym czasie zostanie podpisany list intencyjny z Jagiellońskim Centrum Innowacji Sp z o.o., dotyczący wynajęcia powierzchni laboratoryjnej w nowopowstającym na terenie strefy ekonomicznej III Kampusu UJ parku technologicznym. Celem firmy jest przekształcenie się w coraz bardziej samodzielne przedsiębiorstwo i wyjście z inkubatora.

Innowacyjne produkty i usługi

Firma specjalizuje się w produkcji wysoko-oczyszczonych i wysoko-aktywnych enzymów, inhibitorów i innych białek o aktywności biologicznej w tym białek otrzymanych techniką rekombinacji w bakteryjnych systemach ekspresyjnych. Jest też producentem drobnego sprzętu laboratoryjnego (kolumny chromatograficzne, koncentratory ultrafiltracyjne) oraz regionalnym przedstawicielem takich firm jak Millipore, Kucharczyk czy Polgen.

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w medycynie
Usługi medyczne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Produkty Lecznicze i Wyroby Medyczne

Sektor

Firmy

Adres

Bobrzyńskiego 14 , 30-348 Kraków

Kontakt

tel: +48 12 2974720

 

e-mail: biocentrum@biocentrum.com.pl

POWRÓT DO KATALOGU