Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Biophage Pharma

Firma jest spółką prawa handlowego i ma status mikroprzedsiębiorstwa. Przedmiot działalności Przedsiębiorstwa związany jest z branżą farmacji i biotechnologii.

Profil branżowy Biophage Pharma jest skoncentrowany na dziedzinie farmacji i biotechnologii – przyszłościowym, proinnowacyjnym sektorze wysokich technologii.

Specjalizacją Spółki, wyróżniającą ją na tle innych podmiotów prowadzących działalność w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, będzie rozwój preparatów fagowych, które znajdą zastosowanie w leczeniu antybiotykoopornych zakażeń. Taki model działalności związany jest z przyjętą przez Firmę „strategią niszy rynkowej” związaną z identyfikowaną niedostępnością na rynku krajowym i międzynarodowym skutecznych środków antybakteryjnych do zwalczania infekcji lekoopornych przy jednocześnie rosnącej liczbie antybiotykoopornych zakażeń. Problem leczenia antybiotykoopornych zakażeń ze względu na swój globalny charakter został uznany za priorytetowy w ochronie zdrowia publicznego przez szereg organizacji i agencji na całym świecie. W odpowiedzi na tak zdefiniowany ogólnoświatowy problem zdrowotny, strategicznym celem firmy Biophage Pharma jest rozwój preparatów fagowych, wykorzystujących bakteriofagi (wirusy bakteryjne), jako substancje czynne, które swój mechanizm działania opierają na lizie komórki bakteryjnej. W literaturze światowej terapia z użyciem bakteriofagów wymieniana jest coraz częściej jako alternatywa dla antybiotykoterapii.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Brak informacji.

Innowacyjne produkty i usługi

Firma realizuje badawcze usługi komercyjne z zakresu:

– pozyskaniu i charakterystyka bakteriofagów p/Staphylococcus aureus oraz p/P.aeruginosa oraz homologicznych dla nich bakterii-gospodarzy

– Sprawdzenie potencjału technologicznego bakteriofagów

– Przygotowanie dokumentacji technicznej

– Konsultacje w zakresie rozwoju produktów leczniczych z zastosowaniem bakteriofagów

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w farmacji
Badania i usługi R&D w medycynie

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Badania nad lekami
Produkty Lecznicze i Wyroby Medyczne

Sektor

Firmy

Adres

Mogilska 40,

31-546 Kraków

Kontakt

tel: 12 3769265

 

e-mail: biophage@biophage.pl

Strona WWW