Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Biospekt Sp. z o.o.

Spółka świadczy zaawansowane usługi z dziedziny analityki środowiskowej, edukacji oraz badań i doradztwa naukowego. Specjalizuje się w analityce chemicznej, doradztwie dla oczyszczalni ścieków, ekspertyzach i analizach mykologiczne oraz waloryzacji przyrodniczej terenu. Przeprowadza testy ekotoksykologiczne różnorodnych substancji. Firma jest współzałożycielem Krakowskiego Klastra Life-science.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Firma współpracuje z najlepszymi naukowcami z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego korzystając z laboratoriów i aparatury w III Kampusie UJ.

Innowacyjne produkty i usługi

Prowadzimy działalność w następujących obszarach:

– Doradztwo dla oczyszczalni ścieków (oznaczenia mikrobiologiczne, szkolenia)

– Oprogramowanie Biolan do zarządzania dla oczyszczalni

– Ekspertyzy i analizy mikologiczne (analizy zagrzybienia powietrza i budynków)

– Prace badawczo-rozwojowe z dziedziny life-science

– Prototypowanie i konstruowanie aparatury naukowej (custom)

– Budowa oprogramowania

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w środowisku
Doradztwo i Szkolenia

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Biogospodarka
Bussiness Development
Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo

Sektor

Przedsiębiorstwo

Adres

ul. Gronostajowa 7,

30-837 Kraków

Kontakt

tel: 12 664 54 38

 

e-mail: biuro@biospekt.pl