Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek im. dr Jana Bobra

Analiza mikrobiologiczna w zależności od rodzaju materiału prowadzona jest w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów drożdżopodobnych, dermatofitów itp.. W zależności od poszukiwanego drobnoustroju (czynnika etiologicznego), diagnostyka prowadzona jest metodą klasyczną (posiew na podłoże, hodowla, izolacja i identyfikacja) lub z zastosowaniem komercyjnych testów wzrostowo – hodowlanych, serologicznych, biochemicznych oraz sond genetycznych.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Pracownia posiada własną kolekcję szczepów wzorcowych i systematycznie poddaje się kontroli jakości wykonywanych badań przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

Corocznie Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek uzyskuje certyfikat jakości wykonywanych badań mikrobiologicznych (POLMICRO).

Od 2001 roku Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek rozpoczęło wdrażanie Systemu Jakości zgodnie z wymogami normy EN 15198.

Innowacyjne produkty i usługi

Równolegle z wykonywanymi analizami prowadzona jest ciągła kontrola parametrów wykonywanych badań, stosowanych metod i procedur diagnostycznych ze szczególnym uwzględnieniem technik oznaczania lekowrażliwości.

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w medycynie
Usługi medyczne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Nowoczesna Diagnostyka i Terapia

Sektor

Firmy

Adres

ul. Sławkowska 17

31-016 Kraków

Kontakt

Tel: 421-78-36

e-mail: info@cbm.com.pl

POWRÓT DO KATALOGU