Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek im. dr Jana Bobra

W Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek wykonywane są analizy mikrobiologiczne materiałów klinicznych pochodzących z dróg oddechowych, dróg moczowo – płciowych, zmian skórnych (ropnie, czyraki, trądzik itp.), ran pooperacyjnych i inne.

Analiza mikrobiologiczna w zależności od rodzaju materiału prowadzona jest w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów drożdżopodobnych, dermatofitów itp.. W zależności od poszukiwanego drobnoustroju (czynnika etiologicznego), diagnostyka prowadzona jest metodą klasyczną (posiew na podłoże, hodowla, izolacja i identyfikacja) lub z zastosowaniem komercyjnych testów wzrostowo – hodowlanych, serologicznych, biochemicznych oraz sond genetycznych.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Pracownia posiada własną kolekcję szczepów wzorcowych i systematycznie poddaje się kontroli jakości wykonywanych badań przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

Corocznie Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek uzyskuje certyfikat jakości wykonywanych badań mikrobiologicznych (POLMICRO).

Od 2001 roku Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek rozpoczęło wdrażanie Systemu Jakości zgodnie z wymogami normy EN 15198.

Innowacyjne produkty i usługi

Równolegle z wykonywanymi analizami prowadzona jest ciągła kontrola parametrów wykonywanych badań, stosowanych metod i procedur diagnostycznych ze szczególnym uwzględnieniem technik oznaczania lekowrażliwości.

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w medycynie
Usługi medyczne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Digital Health
Nowoczesna diagnostyka i terapia, Digital Health

Sektor

Firmy

Adres

ul. Sławkowska 17

31-016 Kraków

Kontakt

tel.: +48 12 4217836

+48 665 553 585

e-mail: a.kasprowicz@cbm.com.pl