Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Centrum Badawczo-Rozwojowe NOVASOME

Centrum Badawczo – Rozwojowe „Novasome” Sp. z o.o. została związana aktem notarialnym 30.11.2004 roku jako spółka typu spin-off. Celem przewodnim spółki było prowadzenie badań podstawowych i aplikacyjnych w obszarze nanotechnologii. W 2006 roku na mocy kolejnego aktu notarialnego zmieniła się struktura udziałowców spółki. Od tego czasu w spółkę w stu procentach zaangażowany jest kapitał polski.  Zgodnie z decyzją Ministra Gospodarki w 2014 roku firma CBR Novasome uzyskała oficjalny status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10.07.2018 roku CBR Novasome spełnia kryteria jednostki naukowej. W dniu 12.04.2019r. firma została zarejestrowana w systemie POL-on i znajduje się w wykazie jednostek naukowych.

 

CBR Novasome prowadzi badania naukowe oparte na wiedzy i rozwoju najnowszych technologii i jest firmą świadczącą usługi badawczo-rozwojowe, eksperckie i analityczne w dziedzinie medycyny, farmacji i dla przemysłu kosmetycznego. Rozwija innowacyjną i nowatorską działalność poprzez regularną współpracę z firmami farmaceutycznymi oraz Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i Poznaniu.

 

CBR Novasome prowadzi Kompleksową realizację projektów badawczych dla produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, począwszy od doboru materiałów wyjściowych poprzez wytworzenie formulacji w skali laboratoryjnej oraz półtechnicznej, aż do przeniesienia opracowanej technologii otrzymywania formulacji na skalę produkcyjną oraz wdrożenie produktów w docelowym miejscu wytwarzania.  Oferujemy naszym kontrahentom prace analityczne z zastosowaniem dużego spektrum zaawansowanych technik oraz niejednokrotnie unikalnych na skalę europejską badań specyficznych dla różnych postaci leków. Służymy także wsparciem eksperckim przy rozwiązywaniu problemów badawczych.

Opis - zrealizowane projekty

Projekt #1

Centrum Badawczo – Rozwojowe Novasome spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Konsorcjum realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie innowacyjnej linii pilotażowej i jej walidacja w warunkach rzeczywistych przy wykorzystaniu syntezy modelowej substancji czynnej.”

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0072/21 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest opracowanie innowacji technologicznej i jej weryfikacja w warunkach rzeczywistych na pilotażowej linii kilo-lab, umożliwiającej wydajną i bezpieczną syntezę aktywnych substancji farmaceutycznych (API). Zakres projektu zakłada m.in. zaprojektowanie instalacji technologicznej, która umożliwi prowadzenie szerokiego spektrum procesów syntezy oraz monitorowanie przebiegu poszczególnych reakcji „on-line”.  Wdrożenie innowacji przyczyni się do stabilności łańcuchów dostaw i dostępności API, a w konsekwencji zapewnienia suwerenności lekowej w UE.

Projekt #2

Centrum Badawczo – Rozwojowe Novasome spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach swojej działalności opracowuje innowacyjne formulacje farmaceutyczne, które niejednokrotnie zostały objęte ochroną patentową. Przykładem jest kompozycja do stosowania na skórę oraz sposób jej wytwarzania objęta patentem nr 229222.

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w farmacji
Badania i usługi R&D w medycynie
Produkcja leków
Produkcja wyrobów medycznych
Usługi medyczne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Badania nad lekami
Bussiness Development
Nowe technologie terapeutyczne i wspomagające urządzenia medyczne
Nowoczesna diagnostyka i terapia, Digital Health
Produkty Lecznicze i Wyroby Medyczne
Technologie medyczne

Sektor

Instytuty R&D
Otoczenie Biznesu
Przedsiębiorstwo

Adres

Olsztyńska 5, 51-423 Wrocław

Kontakt

Tel: +48 (0)71 325 62 42

E-mail: biuro@cbr.novasome.pl