Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

F1 Pharma

F1 Pharma sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijająca się firmą farmaceutyczną ukierunkowaną na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

Swoją działalność spółka prowadzi w Krakowie przy ulicy Bobrzyńskiego na terenie Parku i Inkubatora LifeScience.

Założyciele F1 Pharma to osoby łączące dorobek akademicki z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz przemysłu farmaceutycznego, reprezentujące kompetencje z zakresu badań i rozwoju produktów, analityki, zapewnienia jakości, syntezy organicznej.

Spółka współpracuje z wiodącymi jednostkami naukowo-badawczymi wykorzystując potencjał polskich naukowców do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Plany rozwojowe F1 Pharma zakładają dalszy intensywny rozwój, świadczenia szerszego zakresu bardziej złożonych usług oraz prowadzenia prac naukowych zmierzających do opracowania innowacyjnych rozwiązań, które będą konkurencyjne do aktualnie stosowanych praktyk.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Dysponujemy zasobami umożliwiającymi prowadzenie kompleksowych prac niezbędnych do wprowadzenia produktu leczniczego na rynek, kontrolę jakości i zwalnianie do obrotu, weryfikację dostawców i wytwórców kontraktowych.

Innowacyjne produkty i usługi

F1 Pharma zrealizowała wiele projektów o charakterze zarówno badawczym, jak i badawczo-rozwojowym, finansowanych zarówno ze źródeł prywatnych, jak i publicznych, zyskując uznanie, zaufanie i deklaracje kontynuacji współpracy ze strony klientów – firm farmaceutycznych z Polski, krajów Europy Zachodniej i Centralnej.

Działalność podstawowa

Badania kliniczne
Usługi profesjonalne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Produkty Lecznicze i Wyroby Medyczne

Sektor

Firmy

Adres

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Kontakt

tel: 12 2974649

 

e-mail: biuro@f1pharma.pl