Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Instytut Farmakologii PAN

Głównymi kierunkami naukowo-badawczymi placówki są:

  • mechanizmy działania leków psychotropowych (leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe, neuroleptyki),
  • zmiany adaptacyjne w ośrodkowym układzie nerwowym po wielokrotnym stosowaniu leków neuro- i psychotropowych; eksperymentalne modele depresji i schizofrenii oraz choroby Parkinsona,
  • farmakologiczne i molekularne aspekty uzależnień lekowych; rola endogennych układów i receptorów opioidowych w procesach nocyceptywnych; farmakologia pobudzających aminokwasów,
  • farmakologia receptorów serotoninowych; mechanizmy zaburzeń ruchowych związanych z procesem starzenia (choroba Parkinsona),
  • wpływ niektórych hormonów sterydowych na stan funkcjonalny ośrodkowego układu nerwowego,
  • farmakologiczne i neurochemiczne aspekty zjawisk drgawkowych, farmakokinetyka i metabolizm leków psychotropowych – interakcje farmakokinetyczne,
  • synteza nowych połączeń chemicznych potencjalnych ligandów receptorów serotoninowych,
  • izolacja i identyfikacja związków biologicznie czynnych z surowców roślinnych.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Brak informacji.

Innowacyjne produkty i usługi

Brak informacji.

Działalność podstawowa

Produkcja leków
Produkcja wyrobów medycznych

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Badania nad lekami

Sektor

Instytuty R&D

Adres

ul. Smętna 12

31-343 Kraków

Kontakt

tel:+48 12 662 32 20

+48 12 637 40 22

e-mail: ifpan@if-pan.krakow.pl