Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

INTECH PK Sp. z o.o.

Spółka celowa Politechniki Krakowskiej zajmująca się transferem technologii i współpracą między nauką a biznesem. Głównym obszar działalności to zakładanie i obejmowanie udziałów w spółkach spin-off oraz komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych oparta na wykorzystaniu potencjału intelektualno-infrastrukturalnego Politechniki Krakowskiej.

Opis i zrealizowane projekty

Powołaliśmy 5 spółek technologicznych. Posiadamy udziały w 4 podmiotach gospodarczych. Zrealizowaliśmy projekty innowacyjne o łącznej wartości ok. 3,8 mln PLN.

Innowacyjne produkty i usługi

Prototypy usług i produktów oparte na innowacyjnych technologiach oferowanych przez Politechnikę Krakowską

Działalność podstawowa

Usługi profesjonalne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Bussiness Development
Produkty Lecznicze i Wyroby Medyczne
Tech Transfer - ZIN
Uroda i styl życia

Sektor

Otoczenie Biznesu

Adres

ul. Juliusza Lea 114, 416A, 416B, 30-133 Kraków

Kontakt

tel: 12 628 31 27

 

e-mail: biuro@intechpk.pl