Intermag

Spółka Intermag prowadzi działalność gospodarczą od początku 1989 roku. Głównym profilem jej działalności jest produkcja agrochemikaliów dla rolnictwa i ogrodnictwa oraz preparatów stosowanych w profilaktyce zdrowotnej zwierząt hodowlanych.

W ciągu ostatnich lat rozpoczął badania związane z zastosowaniem w rolnictwie mikroorganizmów w wyniku czego między innymi zrealizowany został projekt finansowany ze środków UE pt. ,,Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów” w wyniku którego stworzono produkty komercyjne.

Dział B+R poszukuje stale nowych mikroorganizmów, jak również posiada już bogaty bank wyizolowanych wcześniej mikroorganizmów, których skuteczność badana jest w aplikacjach rolniczych.

Dział B+R Intermag prowadzi prace badawcze, gdzie celem jest opracowanie nowych biodegradowalnych zawiązków chelatowych oraz preparatów naturalnie występujących w przyrodzie, które będą miały zastosowanie również w Integrowanej Produkcji Roślinnej wpisującej się w zakres rolnictwa zrównoważonego.

Spółka prowadzi również badania rozwojowe szeroko przy tym współpracując z szeregiem uczelni oraz instytutów badawczych z kraju i zagranicy.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Intermag posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowywanie nowych rozwiązań formulacyjnych i technologicznych. Dział B+R zatrudnia szeroko wykwalifikowaną kadrę chemików, technologów, mikrobiologów i biologów (w tym wielu pracowników ze stopniem doktora). Dział ten posiada profesjonalnie wyposażone laboratoria badawcze: formulacyjne, fizykochemiczne, mikrobiologiczne i analityczne. Dodatkowo wyposażony jest w narzędzia eksperymentalne typu komora fitotronowa (20m2) oraz tunel badawczy (200m2), gdzie prowadzone są badania biologicznej skuteczności opracowywanych preparatów.

Innowacyjne produkty i usługi

Produkty oferowane przez firmę to przede wszystkim:

  • Jedno i wieloskładnikowe nawozy dolistne i do fertygacji,
  • Produkt zawierające naturalne występujące mikroorganizmy,
  • Nawozy i biostymulatory do stosowania w rolnictwie ekologicznym,
  • Nawozy na bazie łatwo przyswajalnych i naturalnie występujących biodegradowalnych składników,
  • Biostymulatory zawierające tzw. pierwiastki funkcjonalne jak np. Ti i Si.

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w środowisku
Usługi profesjonalne

Status Partnera

Złoty Partner Klastra

SIG

Żywność prozdrowotna

Sektor

Firmy

Adres

Olkusz, 32-300

Al. 1000-lecia 15G

Kontakt

Krzysztof Ambroziak
tel.: +48 534 809 906

 

e-mail: krzysztof.ambroziak@intermag.pl

POWRÓT DO KATALOGU