Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Intermag

Spółka Intermag prowadzi działalność gospodarczą od początku 1989 roku. Głównym profilem jej działalności jest produkcja agrochemikaliów dla rolnictwa i ogrodnictwa oraz preparatów stosowanych w profilaktyce zdrowotnej zwierząt hodowlanych.

Produkty oferowane przez firmę to przede wszystkim:

 • Jedno i wieloskładnikowe nawozy dolistne i do fertygacji,
 • Produkt zawierające naturalne występujące mikroorganizmy,
 • Nawozy i biostymulatory do stosowania w rolnictwie ekologicznym,
 • Nawozy na bazie łatwo przyswajalnych i naturalnie występujących biodegradowalnych składników,
 • Biostymulatory zawierające tzw. pierwiastki funkcjonalne jak np. Ti i Si.

Intermag posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowywanie nowych rozwiązań formulacyjnych i technologicznych. Dział B+R zatrudnia szeroko wykwalifikowaną kadrę chemików, technologów, mikrobiologów i biologów (w tym wielu pracowników ze stopniem doktora). Dział ten posiada profesjonalnie wyposażone laboratoria badawcze: formulacyjne, fizykochemiczne, mikrobiologiczne i analityczne. Dodatkowo wyposażony jest w  narzędzia eksperymentalne typu komora fitotronowa (20m2) oraz tunel badawczy (200m2), gdzie prowadzone są badania biologicznej skuteczności opracowywanych preparatów.

W ciągu ostatnich  lat rozpoczął badania związane z zastosowaniem w rolnictwie mikroorganizmów w wyniku czego między innymi zrealizowany został projekt finansowany ze środków UE pt. ,,Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów” w wyniku którego stworzono produkty komercyjne.

Dział B+R poszukuje stale  nowych mikroorganizmów, jak również posiada już bogaty bank wyizolowanych  wcześniej mikroorganizmów, których skuteczność badana jest w aplikacjach rolniczych.

Dział B+R Intermag prowadzi prace badawcze, gdzie celem jest opracowanie nowych biodegradowalnych zawiązków chelatowych oraz preparatów  naturalnie występujących w przyrodzie, które będą miały zastosowanie  również w Integrowanej Produkcji Roślinnej wpisującej się w zakres rolnictwa zrównoważonego.

Spółka prowadzi również badania rozwojowe szeroko przy tym współpracując z  szeregiem uczelni oraz instytutów badawczych z kraju i zagranicy.

Opis i zrealizowane projekty

Projekt #1

„Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów”

 • Wartość projektu 1 181 299 zł.
 • Dofinansowanie 695 502 zł
 • Okres realizacji: 01/06/2014 – 31/12/2015 (19 miesięcy)

Projekt #2

„Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej”

Projekt ten realizowany jest w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach wsparcia prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

 • Wartość projektu: 10 461 300 zł
 • Dofinansowanie: 7 344 323zł
 • Okres realizacji: 1/10/2015 do 31/12/2019 (51 miesięcy)

Innowacyjne produkty i usługi

Produkcja nawozów

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w farmacji
Badania i usługi R&D w środowisku
Usługi profesjonalne

Status Partnera

Złoty Partner Klastra

SIG

Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo
Zdrowa żywność i żywienie

Sektor

Przedsiębiorstwo

Adres

Olkusz, 32-300

Al. 1000-lecia 15G

Kontakt

Tel.: +48 32 64 55 900
E-mail: intermag@intermag.pl