Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Kancelaria Traple

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j. jest jedną z wiodących kancelarii prawnych działających na rynku polskim.
Specjalizuje się przede wszystkim w takich dziedzinach jak: prawo własności intelektualnej, prawo farmaceutyczne, prawo konkurencji, TMT (technologie media telekomunikacja), IT (prawo informatyczne), prawo reklamy i promocji, obsługa korporacyjna przedsiębiorstw, nieruchomości, zamówienia publiczne.

Wspólnicy, pracownicy i współpracownicy Kancelarii związani są z Wydziałem Prawa i Administracji UJ, Instytutem Prawa Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Prawnicy Kancelarii są autorami ponad 100 publikacji naukowych, w tym książek i monografii prawniczych poświęconych przede wszystkim prawu cywilnemu, prawu własności intelektualnej, prawu nowych technologii, prawu reklamy oraz prawu farmaceutycznemu.

Potwierdzeniem renomy Kancelarii są jej wysokie miejsca Kancelarii w rankingach firm prawniczych. W latach 2005 – 2009 w ogólnopolskim rankingu dziennika „Rzeczpospolita” Kancelaria zajęła miejsce wicelidera, zaś w latach 2010 i 2011 lidera w kategorii „własność intelektualna i przemysłowa oraz prawo autorskie”, a w latach 2008 – 2011 wicelidera w kategorii „technologie, media, telekomunikacja”. Kancelaria otrzymała także wyróżnienia w rankingu magazynu ekonomicznego „Forbes” w kategoriach: „prawo własności intelektualnej” (2007, 2009 – 2011 – tytuł lidera, 2008 – tytuł wicelidera) oraz „media i telekomunikacja” (2008, 2009 – tytuł wicelidera, 2010 – trzecia pozycja, 2011 – tytuł lidera). W obszarze „prawa własności intelektualnej” jest także firmą rekomendowaną przez informator branżowy „The European Legal 500” oraz przez prestiżowy ranking firm prawniczych „Chambers Global”.

Kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów z obszaru sektora farmaceutycznego. Od wielu lat usługi z zakresu doradztwa w zakresie prawa farmaceutycznego (w szczególności reklamy produktów leczniczych, reprezentacji przed GIF, oznakowania produktów leczniczych, umów dotyczących badań klinicznych, rejestracji produktów leczniczych, sporów co do tzw. produktów z pogranicza), tworzenia umów dystrybucyjnych produktów leczniczych w obrocie krajowym i zagranicznym, prawa patentowego (obsługa sporów pomiędzy przedsiębiorcami farmaceutycznymi) a także kompleksowej obsługi zamówień publicznych udzielanych przez szpitale. Warto również zauważyć, że w ramach kancelarii powstało szereg publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego, zwłaszcza można tu wymienić monografię Prawo farmaceutyczne (E. Traple, M. Świerczyński, M. Krekora).

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Brak informacji.

Innowacyjne produkty i usługi

Kancelaria doradza uczelniom publicznym oraz podmiotom z sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego w zakresie transferu technologii. W ramach tych działań Kancelaria przygotowywała projekty umów licencyjnych oraz umów przenoszących prawa do uzyskania patentu oraz patent dotyczących wynalazków z obszaru sektora farmaceutycznego. Kancelaria również przygotowywała lub doradzała przy tworzeniu na rzecz uczelni publicznych regulaminów ochrony oraz komercjalizacji prawa własności intelektualnej, które są podstawą transferu technologii z uczelni do sektora prywatnego.

Działalność podstawowa

Usługi profesjonalne

Status Partnera

Złoty Partner Klastra

SIG

Bussiness Development

Sektor

Otoczenie Biznesu

Adres

ul. Królowej Jadwigi 170

30-212 Kraków

Kontakt

tel: 12 426 05 30

 

e-mail: office@traple.pl