Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Krakowski Park Technologiczny

Krakowska specjalna strefa ekonomiczna obejmuje obecnie obszar 707 hektarów. Jest położona na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego, gdzie pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie sse jest najwyższa w Polsce. Krakowska sse składa się z 27 podstref znajdujących się na obszarze 25 gmin.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Brak informacji.

Innowacyjne produkty i usługi

Oferta:

  • pakiet pomocy publicznej – zwolnienia z płacenia podatku dochodowego CIT lub PIT w związku z inwestycją na terenie Krakowskie Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
  • tereny pod inwestycje i powierzchnie biurowe i tymczasowe (softlanding)
  • centrum wymiany technologicznego know-how
  • platforma współpracy środowisk akademickich, biznesowych i administracyjnych
  • szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą
  • szkolenia z zakresu prowadzenia działalności na obszarze sse
  • fundusz zalążkowy i opieka poinwestycyjna
  • dynamiczny hub innowacji sektor ICT

Działalność podstawowa

Usługi profesjonalne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Bussiness Development

Sektor

Otoczenie Biznesu

Adres

ul. Podole 60

30-393 Kraków

Kontakt

tel: 12 640 19 40

 

e-mail: biuro@kpt.krakow.pl