Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Laboratorium UNILAB

Laboratorium UNILAB (Unimetal Rec Sp. z o.o. Sp. komandytowa) świadczy usługi dla przedsiębiorców działających w obszarach związanych z produkcją i dystrybucją farmaceutyków, kosmetyków, suplementów diety oraz wybranych innych artykułów przemysłu spożywczego i chemicznego.

Posiadany park maszynowy oraz wykwalifikowany personel – umożliwia świadczenie spektrum usług, prowadzonych w reżimie Farmaceutycznego Systemu Jakości (zezwolenie na wytwarzanie wydane przez GIF (numer 250/0590/18 z dnia 25.04.2019) wraz z zezwoleniem na badania preparatów odurzających i psychotropowych (numer NKIS. 5510.11.2019.PGOR.2)) zintegrowanego z systemem jakości wg norm z grupy ISO. Działalność skupia się na opracowywaniu i walidacji nowych metodyk analitycznych oznaczania zawartości substancji głównych oraz zanieczyszczeń, a także na rutynowych badaniach zgodnie ze stosownymi wytycznymi (rozporządzenia, normy, przepisy farmakopealne).

Dodatkowo – zatrudniony personel posiada kierunkowe wykształcenie oraz umiejętności i kompetencje w różnych obszarach, co umożliwia nie tylko partnerską współpracę zarówno w zakresie badań analitycznych, ale również doradztwo w zakresie doboru parametrów technologicznych i późniejszej kontroli jakości produktów.

Z racji lokalizacji – ściśle współpracujemy z jednym z największych w Polsce recyklerów katalizatorów samochodowych, co pozwala nam również na włączanie się w działania pro-środowiskowe oraz Gospodarkę Obiegu Zamkniętego.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Laboratorium na zlecenie wykonuje badania z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych – zawartości pierwiastków śladowych przy użyciu spektrometrii mas z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS), zanieczyszczeń oraz składników głównych z wykorzystaniem technik chromatograficznych – chromatografii cieczowej z detekcją DAD, UV/Vis, RI oraz MS oraz chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną.

Innowacyjne produkty i usługi

Projekt #1

Opracowanie metodyki oznaczania śladowych zawartości pierwiastków szlachetnych w monolicie ceramicznym pochodzącym z katalizatorów samochodowych z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas z plazmą wzbudzaną indukcyjnie.

Projekt zakończony, którego rezultaty wprowadzone zostały do codziennej praktyki i są rutynowo wykorzystywane w działalności laboratoryjnej.

Opracowano metodykę przygotowania odpowiedniego próbek z zastosowaniem techniki mineralizacji mikrofalowej i końcowych oznaczeniem z wykorzystaniem ICP-MS. Metodyka została poddana walidacji, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dobrych praktyk, a w trakcie procesów walidacyjnych potwierdzono jej przydatność oraz skuteczność. Opracowana metoda w trakcie walidacji sprawdzona została z wykorzystaniem odpowiednich próbek wzbogaconych, również z wykorzystaniem komercyjnie dostępnych materiałów odniesienia (certyfikowanych materiałów odniesienia).

 

Projekt #2

Opracowanie metodyki oznaczania śladowych zawartości wybranych pierwiastków, profilu kananbinoidów oraz pozostałości rozpuszczalników w próbkach pochodzących z konopi, z wykorzystaniem technik analitycznych – spektrometrii mas z plazmą wzbudzaną indukcyjnie, chromatografii cieczowej oraz chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej.

Projekt rozpoczęty.

Projekt zakłada opracowanie osobnych metodyk, pozwalających na określenie w próbkach pochodzących z konopi (susze, olejki lub ekstrakty):

  1. śladowych zawartości wybranych pierwiastków z wykorzystaniem techniki mineralizacji mikrofalowej oraz spektrometrii mas z plazmą wzbudzaną indukcyjnie,
  2. profilu kannabinoidów (również z uwzględnieniem czy zawartość THC przekracza zawartość dopuszczalną przepisami prawa) z wykorzystaniem techniki chromatografii cieczowej z detekcją w świetle widzialnym i UV,
  3. śladowych pozostałości wybranych rozpuszczalników ekstrakcyjnych z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną i analizą fazy nadpowierzchniowej

Każda z opracowanych metodyk w kolejnym kroku projektu będzie poddana walidacji zgodnie z wytycznymi dobrych praktyk oraz wymaganiami GMP celem potwierdzenia przydatności do stosowania w badaniach farmaceutyków lub suplementów diety, a także wyrobów i produktów kosmetycznych zawierających konopie. Walidacja będzie stanowić również potwierdzenie, że metodyka jest przydatna do określania poprzez badania laboratoryjne, czy produkt spełnia wytyczne obowiązującego prawodawstwa.

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w środowisku
Badania i usługi R&D w żywności
Produkcja leków
Produkcja żywności i suplementów diety

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Biogospodarka
Produkty Lecznicze i Wyroby Medyczne
Zdrowa żywność i żywienie

Sektor

Firmy

Adres

ul. Tuwima 21
32-540 Trzebinia

Kontakt

Grzegorz Pałka
Tel: +48 730 053 033
Mail: gpalka@unilab.biz

Strona WWW

UniLab

Numer NIP

6282271491