Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

MARR S.A. racjonalnie gospodaruje własnymi nieruchomości i terenami, z których generowany zysk przeznacza na realizację celów statutowych.

Agencja utrzymuje ścisłe kontakty z władzami rządowymi i samorządowymi oraz krajowymi i międzynarodowymi instytucjami o zbliżonym profilu działania. Dzięki aktywnej działalności, współpraca ta ma zasięg regionalny, ponadregionalny, a także międzynarodowy.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dopasowuje swoje działania do potrzeb rynku oraz wpisuje je w cele strategii rozwoju województwa małopolskiego.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Brak informacji.

Innowacyjne produkty i usługi

Brak informacji.

Działalność podstawowa

Usługi profesjonalne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Bussiness Development

Sektor

Otoczenie Biznesu

Adres

ul. Kordylewskiego 11

31-542 Kraków

Kontakt

tel: 12 617 66 00

 

e-mail: biuro@marr.pl