Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Małopolski Urząd Wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Małopolskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:

  • przedstawiciela Rady Ministrów w województwie;
  • zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie;
  • organu rządowej administracji zespolonej w województwie;
  • organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;
  • organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  • reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
  • organu obowiązanego zapewnić gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w województwie w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki;
  • organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Brak informacji.

Innowacyjne produkty i usługi

Brak informacji.

Działalność podstawowa

Usługi profesjonalne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Bussiness Development

Sektor

Administracja

Adres

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

Kontakt

tel: 12 392 11 21

 

e-mail: urzad@malopolska.uw.gov.pl