Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

ORLEN Południe Spółka Akcyjna

ORLEN Południe S.A. to jedna z kluczowych spółek Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN. Powstała w ramach konsolidacji aktywów PKN ORLEN. W jej skład weszły Rafineria Trzebinia i Rafineria Nafty Jedlicze. Działania konsolidacyjne objęły także Fabrykę Parafin Naftowax Sp. z o.o. i Zakładową Straż Pożarną Sp. z o.o., które zostały połączone z Rafinerią Trzebinia S.A.

 

Działalność biznesowa ORLEN Południe S.A. koncentruje się na głównych segmentach produktowych związanych z produkcją i sprzedażą biopaliw i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników. Uzupełnieniem oferty są produkty uzyskiwane podczas przerobu ropy naftowej i regeneracji olejów smarowych jako najnowocześniejsza i najbardziej efektywna forma recyklingu. Konsekwentnie rozwijane technologie, nacisk na rozwój know-how i szereg działań optymalizacyjnych stanowią podstawę do rozwoju Spółki ORLEN Południe w kierunku biorafinerii.

 

ORLEN Południe S.A. to także zlokalizowany w Trzebini nowoczesny terminal paliw, dzięki któremu Spółka jest głównym operatorem logistycznym GK ORLEN w południowej Polsce.

 

ORLEN Południe aktywnie działa m.in. w Krajowej Izbie Biopaliw, Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego czy Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Świec. Są to organizacje skupiające liczące się podmioty poszczególnych branż przemysłu chemicznego.

 

ORLEN Południe S.A. jako jedyna spółka należąca do Grupy Kapitałowej ORLEN zajmuje się produkcją biokomponentów używanych do osiągnięcia Narodowego Celu Wskaźnikowego (minimalny udział biopaliw i biokomponentów, wyrażony w procentach energetycznych, w ogólnej ilości paliw w Polsce)

Innowacyjne produkty i usługi

Na początku listopada 2021r. ORLEN Południe S.A. uruchamia produkcję innowacyjnego glikolu propylenowego.

Opis - zrealizowane projekty

Projekt #1

Opracowanie innowacyjnej technologii oczyszczania gliceryny odpadowej, pochodzenia zwierzęcego oraz typu UCO do gliceryny jakości destylowanej.

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali świata procesu oczyszczania gliceryny pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, UCO i mieszanej do jakości destylowanej (czystość >99,7%). Efektem realizacji projektu będzie zarówno innowacja procesowa w skali świata (innowacyjna technologia oczyszczania gliceryny), jak i innowacja produktowa (unikalna w skali świata gliceryna pochodzenia zwierzęcego i UCO, oczyszczona do jakości destylowanej).

Celem projektu jest osiągnięcie przez opracowywaną technologię IX poziomu gotowości technologicznej oraz wdrożenie wyników badań po zakończeniu projektu B+R. Cel projektu zostanie zrealizowany dzięki zapewnieniu na potrzeby projektu wszystkich niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych i finansowych. Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie gotowości do wdrożenia oraz komercjalizacja rezultatów poprzez rozpoczęcie oczyszczania i sprzedaż gliceryny.

Rezultaty projektu zostaną wdrożone w postaci innowacji produktowej – pierwszej na świecie gliceryny pochodzenia zwierzęcego i UCO, oczyszczonej do jakości destylowanej. Pozwoli to na rozwój rynków odbiorców rezultatów oraz zaspokojenie potrzeb Wnioskodawcy związanych z zagospodarowaniem powstającego w dużych ilościach odpadu o specyficznym składzie (zanieczyszczeniu).

W ramach projektu zaplanowano współpracę z podwykonawcą – renomowaną jednostką naukową z województwa małopolskiego – Instytutem Nafty i Gazu.

Projekt #2

Opracowanie biotechnologicznej konwersji surowców pochodzenia organicznego do kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów.

Przedmiotem projektu są prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania innowacyjnej w skali świata i kraju, przemysłowej metody wytwarzania kwasu mlekowego (LA -lactic acid) z surowców pochodzenia organicznego, z wykorzystaniem mikroorganizmów.

Celem projektu jest osiągnięcie przez opracowywaną technologię IX poziomu gotowości technologicznej oraz wdrożenie wyników badań po zakończeniu projektu B+R.

Obecnie, określona została koncepcja oraz przyszłe zastosowanie technologii. Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki zaplanowanym w projekcie badaniom przemysłowym i pracom rozwojowym. Projekt realizowany jest w ramach trzech etapów prac.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie pierwszej w Polsce instalacji działającej w oparciu o innowacyjną w skali świata technologię wytwarzania LA z wykorzystaniem odpadów przemysłu rolno-spożywczego i biorafineryjnego. Obecnie na świecie nie istnieje technologia przetwarzania gliceryny, jako odpadu z produkcji biodiesla, na kwas mlekowy. Dodatkowo w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej nie istnieje żadna instalacja umożliwiająca produkcję LA w pełnej skali technicznej. Kwas mlekowy jest niezbędnym surowcem dla branży rolnej, spożywczej, farmaceutycznej i innych. Dodatkowo odgrywa kluczową rolę w produkcji najpopularniejszego, w pełni biodegradowalnego polimeru – polilaktydu (PLA).

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w środowisku

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Biogospodarka

Sektor

Przedsiębiorstwo

Adres

ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

Kontakt

Tel: 24 201 00 00

E-mail: sekretariat.poludnie@orlen.pl