Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Pets Diag Sp. z o.o.

Pets Diag to firma z branży diagnostyki weterynaryjnej, specjalizująca się w analizie pierwiastkowej sierści zwierząt poprzez innowacyjne na skalę światową badanie EHAA. Projekt powstał przy współpracy Pets Diag ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W 2019 r. spółka otrzymuje grant na badania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 800 000 zł oraz 200 000 zł z Funduszu ABAN. W 2021 r. Pets Diag uruchamia komercyjną usługę badania EHAA dla psów i koni. Spółka świadczy badanie w systemie e-commerce oraz posiada stacjonarne oddziały w ZEA, Chinach, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Pets Diag aktywnie wspiera działania na rzecz edukacji zdrowego żywienia zwierząt i profilaktyki zdrowotnej. Spółka współpracuje z Polskim Związkiem Hodowców Koni. Więcej informacji na temat Pets Diag można znaleźć na stronie www.petsdiag.com.

Opis - zrealizowane projekty

Projekt #1 Zakończony w 2017 r.

Opracowanie wartości referencyjnych składników mineralnych w sierści psów.

Badania przeprowadzono we współpracy z zespołem naukowym Katedry Żywienia i Dietetyki Zwierząt, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Celem badań było opracowanie wartości referencyjnych składników mineralnych w sierści psów na podstawie oznaczonych składników mineralnych w sierści psów doświadczalnych. Badania przeprowadzono na podstawie Dwóch doświadczeń podzielonych na dwa okresy. W pierwszym okresie psy żywiono wyłącznie suchą karmą przemysłową natomiast w drugim psy oprócz karmy otrzymywały suplementy i komercyjne dodatki żywieniowe w ilości zalecanej przez producenta. Próbki włosów pobierano dwukrotnie w każdym doświadczeniu (po zakończeniu pierwszego okresu oraz po kilkumiesięcznej suplementacji). Próbki sierści zostały przekazane do laboratorium Pets Diag, gdzie oznaczono w nich zawartość makro – i mikroelementów. Uzyskane wyniki zostały opracowane statystycznie, ustalając wartości referencyjne składników mineralnych dla psów.

Wyniki badań pozwoliły na opracowanie innowacyjnego badania diagnostycznego dla psów, pozwalającego na oszacowanie zawartości minerałów w ich organizmie oraz dobranie na tej podstawie indywidualnych zaleceń żywieniowych.

Projekt #2 Zakończony w 2019 r.

Opracowanie wartości referencyjnych w ramach projektu pt. „Opracowanie usługi diagnostycznej i zestawu zaleceń dietetycznych opartych na pierwiastkowej analiza sierści u kotów i koni

Badania przeprowadzono we współpracy z zespołem naukowym Katedry Żywienia i Dietetyki Zwierząt, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Celem badań było opracowanie wartości referencyjnych składników mineralnych w sierści kotów i włosiu końskim na podstawie oznaczonych składników mineralnych w sierści zwierząt doświadczalnych. Badania przeprowadzono na podstawie doświadczeń podzielonych na dwa okresy. Próbki włosów pobierano dwukrotnie w każdym doświadczeniu (po zakończeniu pierwszego okresu oraz po kilkumiesięcznej suplementacji). Próbki sierści zostały przekazane do laboratorium Pets Diaq, gdzie oznaczono w nich zawartość mikro- i makroelementów. Uzyskane wyniki zostały opracowane statystycznie, ustalając wartości referencyjne składników mineralnych dla koni i kotów.

Wyniki badań pozwoliły na opracowanie innowacyjnego badania diagnostycznego dla koni i kotów, pozwalającego na oszacowanie zawartości minerałów w ich organizmie oraz dobranie na tej podstawie indywidualnych zaleceń żywieniowych.

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w medycynie

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Aktywne i zdrowe życie
Nowoczesna diagnostyka i terapia, Digital Health

Sektor

Przedsiębiorstwo

Adres

ul. Lubiny 10 C, 40-582 Katowice

Kontakt

Tel: +48 533 356 340

E-mail: office@petsdiag.com