Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

PHARMFACTOR sp. z o.o.

Spółka Pharmfactor sp. z o.o. jest stosunkowo młodą firmą, powstałą w 2017 roku, która ze względu na zespół pracowników doświadczonych w przemysłowym wykorzystywaniu metod biotechnologii, prężnie działa na rynku producentów farmaceutycznych substancji aktywnych API (Active Pharmaceutical Ingredients). Spółka w 2020 r. została włączona do grupy kapitałowej Biomedycyna Polska S.A. Głównym obszarem działalności spółki jest izolacja i oczyszczanie biologicznie aktywnych składników na skalę przemysłową, głównie preparatów białkowych i peptydowych, mających zastosowanie jako składniki aktywne leków. Spółka prowadzi również usługi kontraktowe w obszarze produkcji i konfekcjonowania suplementów diety. Portfel produktów obejmuje aprotyninę, hialuronidazę, substancję aktywną do leku TFX (immunomodulatora, będącego jednym z 7 oryginalnych leków polskich), kolagen ze skór łososia. Wnioskodawca prowadzi także działalność B+R w zakresie opracowywania i optymalizacji technologii otrzymywania API oraz na prowadzenie prac rozwojowych nad opracowaniem form gotowych preparatów weterynaryjnych opartych m.in. o laktoferynę i dimeru lizozymu, surfaktant płucny, heparynoidy. Obecnie żaden zakład w Polsce nie zajmuje się izolacją ww. substancji w skali przemysłowej, a w większości stanowią one strategicznie istotną wartość dodaną dla gospodarki kraju i Wspólnoty, gdyż dotyczą substancji stosowanych jako immunomodulatory, w okulistyce, kardiologii, w chorobach autoimmunologicznych, czy w schematach onkologicznych.

Zrealizowane projekty

Projekt #1 – zakończony.


Wartość całkowita projektu 2,086 mln PLN

W ramach projektu Spółka przeprowadziła prace B+R zmierzające do pozyskania wysoko aktywnej hialuronidazy. Otrzymana w ten sposób substancja – hialuronidaza stanowi innowację produktową, ze względu na bardzo wysoką aktywność specyficzną. Najważniejsze czynniki decydujące o innowacyjności rozwiązania:

– wysoka aktywność specyficzna ok 10 000 – 15 000 U/mg

– jasna barwa proszku

– dobra rozpuszczalność

– zwiększony okres półtrwania w surowicy ludzkiej

– zmniejszona odpowiedzieć układu immunologicznego pacjenta.

W efekcie realizacji projektu “Opracowanie technologii pozyskiwania wysoko aktywnej

hialuronidazy” (nr projektu: RPDS.01.02.01-02-0149/17) Wnioskodawca złożył wniosek o

udzielenie patentu na wynalazek: “Sposób otrzymywania hialuronidazy oraz produkt otrzymany tym sposobem”, który został zgłoszony do Urzędu Patentowego i zarejestrowany w dniu 15.09.2020 r. pod numerem P.435319.

Projekt #2 – realizowany na etapie wniosku

 

Przedmiotem projektu jest inwestycja, która będzie polegała na wdrożeniu własnej, nowej

technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie linii technologicznej pozwalającej na wytwarzanie w skali przemysłowej znacząco ulepszonego produktu oraz zapewnieniu odpowiednich warunków dla prowadzenia masowej produkcji. Technologia prowadzi do uzyskania wysokoaktywnej hialuronidazy o jakości i statusie aktywnej substancji farmaceutycznej, która w rezultacie prowadzonej inwestycji będzie mogła być wytwarzana w warunkach Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice), co stanowić będzie podstawę do uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych i pozwoli na wykorzystanie tej substancji jako materiału wyjściowego w procesie wytwarzania produktów leczniczych. Hialuronidazy są powszechnie wykorzystywane w wielu dziedzinach medycyny, między innymi w ortopedii, chirurgii, okulistyce, onkologii, dermatologii i ginekologii. Rynek hialuronidazy na świecie rozwija się bardzo dynamicznie, ze względu na coraz to nowe zastosowania w ochronie zdrowia i poprawie jakości życia. Cena rynkowa hialuronidazy kształtuje się na poziomie 180-240 euro/Mega. W 2019 r wyprodukowano w Europie jedynie 80 kg tej substancji, co stanowi 4% wartości rynku światowego i oczekuje się, że w ciągu najbliższych lat wzrośnie przy oczekiwanym CAGR do poziomu 18% do 2025 r. Realizacja projektu poprzez wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej, przyczyni się do znaczącego rozwoju możliwości polskiego sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego jako całości oraz jej unowocześnienia i poprawy jego konkurencyjności nie tylko na rynku polskim, ale i na rynkach zagranicznych. Przyczyni się również do wzmocnienia integracji przemysłu z ośrodkami B+R (działającymi w strukturach przedsiębiorców), co jest niezbędne do zwiększenia transferu wiedzy i myśli technologicznej, w celu poprawy jakości rozwiązań oraz dopasowania tych rozwiązań do potrzeb przedsiębiorców i gospodarki.

Innowacyjne produkty i usługi

  1. TFX API — czynnik grasicy X — to frakcja biologicznie aktywnych peptydów izolowanych z grasicy cielęcej, będąca substancją aktywną leku TFX (Thymostimulinum)
  2. Aprotynina – inhibitor proteaz serynowych wg zgłoszenia patentowego: „Sposób otrzymywania aprotyniny oraz produkt otrzymany tym sposobem”. Zgłoszenie oznaczono numerem: P.434960.
  3. Hialuronidaza – enzym depolimeryzujący kwas hialuronowy wg zgłoszenia patentowego: „Sposób otrzymywania hialuronidazy oraz produkt otrzymany tym sposobem”. Zgłoszenie oznaczono numerem: P.435319.

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w farmacji
Produkcja wyrobów medycznych

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Biogospodarka
Produkty Lecznicze i Wyroby Medyczne
Zdrowa żywność i żywienie

Sektor

Firmy

Adres

ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław

Kontakt

Tel: (+48) 577 408 602

e-mail: biuro@pharmfactor.pl