Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

POLBIONICA sp. z o.o.

POLBIONICA efektywnie pracuje nad pierwszą bioniczną trzustką przeznaczoną do przeszczepu. Bioniczna trzustka to narząd zbudowany z elementów biologicznych w tym z komórek pochodzących od samego chorego, co eliminuje konieczność stosowania immunosupresji.  Komórki pobrane od chorego są kolejno układane w kompletny narząd przy pomocy inżynierii i mechatroniki. Narząd powstaje w procesie biodruku 3D i będzie składał się z rusztowań, funkcjonalnych naczyń i wysepek trzustkowych. W kolejnym etapie  wysepki trzustkowe zastąpione będą komórkami macierzystymi zmodyfikowanymi (transformacja) na komórki alfa i beta, czyli komórki produkujące insulinę i glukagon. Dzięki takiemu rozwiązaniu pacjent nie będzie czekał na komórki od dawcy, ponieważ wykorzystamy jego własne komórki macierzyste pobrane ze szpiku kostnego lub tkanki tłuszczowej. Metoda ta nie wymaga interwencji chirurgicznej na trzustce pacjenta i wykorzystuje minimalnie inwazyjne procedur.

POLBIONICA prowadzi badnia i komercjalizuje kluczowe elementy wspierające rozwój bionicznej trzustki: nowatorski bioreaktor do hodowania narządów. Wykorzystanie najnowszych technologii i pionierskich badań nad organizmem ludzkim, doprowadził do opracowania technologii uzyskania unikalnego skład biotuszu. Biotusz dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz metody druku 3D (G-code).

Na bazie opracowywanych rozwiązań inżynierii tkankowej i towarzyszących im biotechnologicznych rozwiązań oferować będzie usługi przedklinicznych badań toksykologicznych oraz oceny skuteczności nowych cząsteczek (substancji leczniczych). Modele bionicznych tkanek z układem naczyniowym będą odpowiedzią na niedoskonałości obecnych modeli hodowli komórkowych, które z racji swojej dwuwymiarowości (2D) mogą dawać mylne wyniki oceny toksyczności bądź skuteczności badanych substancji. Istotnym elementem jest również odpowiedź tworzonych narzędzi na problem ochrony zwierząt używanych w badaniach naukowych.Głównym odbiorcą będą ośrodki badawcze, firmy farmaceutyczne zainteresowane rozszerzeniem zakresu badań w procesie rozwoju substancji leczniczych.

Innowacyjne produkty i usługi

Projekt #1

Bioreaktor do hodowania narządów jest nowatorskim rozwiązaniem służącym do utrzymywania parametrów życiowych narządów w warunkach normotermii. Jego rolą jest monitorowanie i kontrolowanie parametrów fizykochemicznych układu podczas perfuzji narządu, m.in. glikemii, natlenowania, temperatury, prędkości oraz ciśnienia perfuzyjnego. Zapewnia on również odpowiednie dawkowanie leków i substancji odżywczych. W skład systemu wchodzi aparatura kontrolno-pomiarowa współpracująca z szeregiem układów wykonawczych. Całość sterowana jest przez wbudowane układy cyfrowe, które dodatkowo umożliwiają zdalne monitorowanie oraz kontrolowanie procesu perfuzji w czasie rzeczywistym oraz akwizycję i archiwizację danych procesowych. Docelowo, odpowiednio zmodyfikowane urządzenie przeznaczone jest do zapewnienia odpowiednich warunków fizjologicznych dla narządów po procesie biodrukowania, jednak dzięki jego elastyczności, bioreaktor może zostać  wykorzystany również do innych zastosowań biomedycznych.

Projekt #2

W ramach pracy nad stworzeniem bionicznej trzustki opracowano skład i właściwości dwóch  niezależnych biotuszy: biotusz właściwy nazwany biotuszem A, zawierający komórki i wyspy trzustkowe oraz naczyniowy biotusz B, zawierający komórki śródbłonka i fibroblasty, pełniący funkcję tymczasowego podparcia dla naczynia i wypłukiwany bezpośrednio po wydruku całego organu. Oba biotusze umożliwiają druk z żywym materiałem biologicznym przy zastosowaniu odpowiednich parametrów procesu, takich jak:temperatura, ciśnienie i szybkość dozowania komponentu w celu uzyskania funkcjonalnego prototypu bionicznej trzustki.

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w farmacji
Badania i usługi R&D w medycynie
Produkcja leków
Produkcja wyrobów medycznych
Usługi profesjonalne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Aktywne i zdrowe życie
Nowoczesna diagnostyka i terapia, Digital Health
Produkty Lecznicze i Wyroby Medyczne

Sektor

Firmy

Adres

Ludwika Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Kontakt

Mail: arkadiusz.leloch@polbionica.com
Tel. 602213519