Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

Na Politechnice Krakowskiej funkcjonuje 7 wydziałów i 6 międzywydziałowych jednostek naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. Politechnika zatrudnia 1232 nauczycieli akademickich. Na   uczelni kształci się około 17 000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz ok. 250 na studiach doktoranckich.
Prowadzenie badań naukowych jest podstawowym, obok dydaktyki, obowiązkiem państwowych szkół wyższych, szczególnie uczelni technicznych. Jednostki organizacyjne Politechniki Krakowskiej realizują badania naukowe w formie: działalności statutowej, badań własnych, projektów badawczych własnych w tym promotorskich i habilitacyjnych, projektów zamawianych, rozwojowych, celowych, specjalnych projektów badawczych, projektów wchodzących w skład międzynarodowych projektów badawczych (w tym Unii Europejskiej), prac badawczo-rozwojowych i usługowych (w tym opinii i ekspertyz), zlecanych przez krajowe i zagraniczne instytucje i podmioty gospodarcze.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Brak informacji.

Innowacyjne produkty i usługi

Jednostki organizacyjne Politechniki Krakowskiej realizują badania naukowe w formie: działalności statutowej, badań własnych, projektów badawczych własnych w tym promotorskich i habilitacyjnych, projektów zamawianych, rozwojowych, celowych, specjalnych projektów badawczych, projektów wchodzących w skład międzynarodowych projektów badawczych (w tym Unii Europejskiej), prac badawczo-rozwojowych i usługowych (w tym opinii i ekspertyz), zlecanych przez krajowe i zagraniczne instytucje i podmioty gospodarcze.

Działalność podstawowa

Usługi profesjonalne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Biogospodarka

Sektor

Uczelnie

Adres

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

Kontakt

tel: 12 628 22 01

 

e-mail: rektor@pk.edu.pl