Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Ryvu Therapeutics (dawna Selvita S.A.)

Ryvu Therapeutics jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 roku (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Główna siedziba Spółki znajduje się w Krakowie.

Ryvu rozwija innowacyjne terapie w obszarach, w których brakuje dostatecznych metod leczenia nowotworów. W Ryvu bogata wiedza naukowa łączy się z efektywnym i nowoczesnym zarządzaniem projektami badawczymi.

Najbardziej zaawansowanym projektem Spółki jest SEL120, pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8, znajdujący się obecnie w fazie 1b badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS).

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Brak informacji.

Innowacyjne produkty i usługi

Brak informacji.

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w farmacji

Status Partnera

Złoty Partner Klastra

SIG

Nowoczesna diagnostyka i terapia, Digital Health
Produkty Lecznicze i Wyroby Medyczne

Sektor

Firmy

Adres

Ryvu Therapeutics S.A.

L. Sternbacha 2, 30-394 Kraków

 

 

Kontakt

Tomasz Nocuń

tel: +48 122 974 690
e-mail: tomasz.nocun@ryvu.com

 

Strona WWW