Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k

Pierwotnie Spółka funkcjonowała pod nazwa INTER-  MEDIC od grudnia 2012 roku. W lipcu 2016 roku zmieniła nazwę na SAFIRO NUTRITION i pod tą nazwa funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Od tego czasu działalność skupiała się wokół działania opracowania innowacyjnej technologii produkcji tauryny. Zespół  chemików po trzyletniej działalności opracował ww. technologię dzięki, której można rozpocząć wytwarzanie tauryny. Jednym z etapów badań była budowa linii pilotażowej (własne laboratorium do prób w skali półtechnicznej). Obecnie budowana jest linia do syntezy tauryny na skalę przemysłową, pierwsza w Europie.

Spółka ponadto prowadziła działalność związana z obrotem produktami/surowcami chemicznymi  oraz urządzeniami do szeroko rozumianego przemysłu chemicznego, celem pozyskania środków na funkcjonowanie Spółki w okresie prowadzenia prac B+R. Spółka usługowo opracowuje również formulacje dla przemysłu kosmetycznego.

Innowacyjne produkty i usługi

1) Opracowywanie syntez chemicznych, ich optymalizacja oraz przeskaloanie

2) Opracowywanie formulacji gotowych wyrobów, obecnie spółka skupia się na produktach zawierających taurynę

3) Synteza mikrofalowa, również na dużą skalę (na wyposażeniu jest piec mikrofalowy o mocy 300kW, prawdopodobnie największy w Polsce).

4) Synteza substancji w warunkach zagrożenia wybuchem


#1 Wdrożenie innowacyjnej metody syntezy tauryny.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia została opracowana własnymi siłami, łącznie z budową linii pilotażowej (przy udziale podmiotów zewnętrznych, będących podwykonawcami części prac, np. część prac analitycznych wykonywana była w placówkach akademickich). Z uwagi na wysoką odpadowość stosowanych obecnie technologii produkcji tauryny aminokwas ten wytwarzany jest tylko w Azji, przede wszystkim w Chinach. Jego znaczenie rośnie wraz z lepszym poznaniem pełnionej w organizmie funkcji (farmacja, suplementy diety, przemysł spożywczy i paszowy), natomiast europejski popyt rynkowy w całości zaspokajany jest importem. Kluczowe było opracowanie technologii, która spełnia niezwykle restrykcyjne wymogi ochrony środowiska (projekt oceniany był na etapie uzgadniania raportu oddziaływania na środowisko przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska pod kątem spełniania wymogów BAT). Rozruch instalacji planowany jest na koniec 2020 roku.

 

#2 Opracowanie formulacji kosmetyków zawierających taurynę.

W ramach prowadzonych prac B+R spółka opracowała dla podmiotu zewnęrznego formulację kosmetyków zawierających taurynę. Tauryna zaczyna być stosowana w kosmetykach z uwagi na jej rolę w regeneracji skóry (naprawa włókien kolagenowych) oraz włosów. Prace obejmowały opracowanie produktu, który jest nie tylko atrakcyjny dla klienta (zapach, konsystencja), ale i przede wszystkim bezpieczny i stabilny w wymaganym okresie czasu.

W najbliższym czasie planowane jest opracowanie kolejnych produktów zawierających taurynę. Z uwagi na uwarunkowania handlowe, szczegóły będą mogły być ujawnione po pojawieniu się produktów na rynku.

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w medycynie
Produkcja żywności i suplementów diety
Usługi profesjonalne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Aktywne i zdrowe życie
Produkty Lecznicze i Wyroby Medyczne
Zdrowa żywność i żywienie

Sektor

Firmy

Adres

37-100 Łańcut
Wola Dalsza 369

Kontakt

Mail: kwojtun@safironutrition.com
Tel: 603 951 327