Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest wiodącym w skali kraju ośrodkiem naukowo- dydaktycznym, a także cieszącą się uznaniem wśród Pacjentów placówką medyczną, łączącą najlepsze tradycje krakowskiej kliniki z nowoczesnymi technologiami medycznymi.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Szpital dysponuje bazą ponad 1300 łóżek zlokalizowanych w 30 specjalistycznych klinikach, 70 poradni różnych specjalności i 10 zakładów diagnostycznych, zapewniającą kompleksową diagnostykę i leczenie dorosłych pacjentów z całego regionu oraz umożliwiającą prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i naukowej w szerokim obszarze ochrony zdrowia.

Innowacyjne produkty i usługi

Stosowane w Szpitalu metody leczenia odpowiadają najbardziej aktualnej wiedzy i praktyce medycznej, poszerzanej o innowacyjne technologie wdrażane w ramach badań klinicznych. Poza zastosowaniami ściśle medycznymi działalność innowacyjna obejmuje także nowoczesne rozwiązania informatyczne (telemedycyna, e-health, EDM, AI), techniczne i organizacyjne, wprowadzane w ramach projektów realizowanych przez Szpital samodzielnie lub z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Warunki szczególnie sprzyjające innowacjom stwarza uruchamiana obecnie (od 2019 roku) nowa siedziba Szpitala w Krakowie-Prokocimiu.

Działalność podstawowa

Badania kliniczne
Usługi medyczne

Status Partnera

Złoty Partner Klastra

SIG

Innowacyjny Szpital

Sektor

Ochrona Zdrowia

Adres

Mikołaja Kopernika 36

31-501 Kraków

Kontakt

Tel: 12 424 74 34

e-mail: info@su.krakow.pl

POWRÓT DO KATALOGU