Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 11.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Krakowski Oddział SIMP rozpoczął pracę w Małopolsce w 1946r. Sprzyjały temu niewątpliwie takie okoliczności, jak duży napływ kolegów inżynierów i techników mechaników do Krakowa, jedynego wówczas prawie nie zniszczonego miasta, stosunkowo szybkie uruchomienie zakładów przemysłu maszynowego, powołanie licznych biur projektowo-konstrukcyjnych branży maszynowej (zarówno na terenie miasta jak i województwa).

Od samego początku istnienia Oddziału jego działalność rozwijała się równolegle w dwóch zasadniczych kierunkach, z których pierwszy obejmował zagadnienia organizacyjne, a drugi zespół działalności merytorycznej, wynikającej ze statutowych celów i zadań SIMP, uchwał walnych zjazdów delegatów Stowarzyszenia i walnych zgromadzeń Oddziału.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Brak informacji.

Innowacyjne produkty i usługi

Brak informacji.

Działalność podstawowa

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Bussiness Development

Sektor

Otoczenie Biznesu

Adres

ul. Mogilska 20/5

31-516 Kraków

Kontakt

tel: 12 422-32-84

 

e-mail: simpkrakow@poczta.onet.pl