Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Trener Nauki

Trener Nauki Dr Justyna Małkuch-Świtalska to polska firma o międzynarodowym zasięgu, specjalizująca się we wsparciu naukowców z różnych branż i sektorów w rozwoju zawodowym.
Mamy za sobą 11 lat doświadczenia w projektach naukowych, szkoleniowych i eksperckich organizowanych m. in. we Francji, Belgii, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Od 2016 r. nasza siedziba mieści się w Krakowie. Jesteśmy jedynym w kraju podmiotem certyfikującym trenerów nauki, czyli naukowców dzielących się swoją wiedzą za pomocą innowacyjnych metod dydaktycznych. Pracujemy w oparciu o autorski zestaw narzędzi rozwojowych i wypracowany przez społeczność trenerów nauki kodeks etyczny.

Promujemy upowszechnianie badań oraz wzmacnianie szeroko rozumianych umiejętności analitycznych i naukowych w społeczeństwie. Szkolimy naukowców i uczymy ich szkolić innych. Cieszymy się zaufaniem i współpracą badaczy z kilkunastu instytutów Polskiej Akademii Nauk, państwowych i prywatnych instytucji wspierających naukę, uczelni medycznych i technicznych oraz podmiotów sektora B+R+I.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Brak informacji.

Innowacyjne produkty i usługi

Nasze usługi można podzielić na cztery segmenty:

  • Kursy trenerskie: dla naukowców (Kurs Trenerów Nauki) oraz osób pracujących w sektorze nauki (Narzędziownia Trenera Nauki)
  • Szkolenia dla sektora akademickiego: ponad 40 tematów z zakresu między innymi prowadzenia badań naukowych, przygotowywania rozpraw, publikowania, zarządzania karierą i kompetencjami, wizualizacji danych.
  • Superwizja kariery – kierowana do naukowców, indywidualna usługa szkoleniowa (w ramach dostępnych pakietów: trening rozmów kwalifikacyjnych i biznesowych, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz opracowanie strategii rozwoju zawodowego)
  • Coaching kariery – indywidualna usługa wsparcia w procesie zmiany, przydatna w procesach podejmowania decyzji oraz rozwijaniu aktywności na polu zawodowym i prywatnym.

Działalność podstawowa

Usługi profesjonalne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Bussiness Development

Sektor

Firmy

Adres

Ul. Zakopiańska 2a/2

30-418 Kraków

Kontakt

tel: 501760676

 

e-mail: kontakt@trenernauki.pl