Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza, a zarazem najlepsza polska uczelnia wyższa. Założony w roku 1364 przez Kazimierza Wielkiego i odnowiony w 1400 przez królową Jadwigę i króla Władysława Jagiełłę, Uniwersytet umiejętnie łączy wielowiekową tradycję z nowoczesnością.

Uniwersytet Jagielloński został założony w 1364 roku w Krakowie. Obecnie w jego skład wchodzi 16 wydziałów, z czego 3 tworzą Collegium Medicum. Zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego, studia podzielone są na trzy stopnie: licencjacki, magisterski i doktorancki. Na wszystkich kierunkach obowiązuje europejski system punktów kredytowych ECTS, umożliwiający łączenie studiów na UJ ze studiami na innych uczelniach zagranicznych. Na Uniwersytecie prowadzone są także studia podyplomowe.

Innowacyjne produkty i usługi

Uniwersytet Jagielloński konsekwentnie realizuje politykę otwarcia się na przedsiębiorczość. Jej owocem są:

  • Centrum Transferu Technologii CITTRU (CTT CITTRU) – jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego kompleksowo wspierającą uczelnię i społeczność akademicką we współpracy z otoczeniem gospodarczym, promująca transfer wiedzy i przedsiębiorczość.
  • MCB (Małopolskie Centrum Biotechnologii) – park badawczo-rozwojowy, który powstał jako projekt mający na celu utworzenie interdyscyplinarnego ośrodka badawczego umożliwiającego wykonywanie kompleksowych badań na różnych poziomach funkcjonowania organizmu. W skład MCB wchodzi 6 ośrodków badawczych oraz 5 laboratoriów niezależnych grup badawczych.

Collegium Medicum

  • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CM UJ) – jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego grupująca wydziały medyczne, najstarsza i jedna z większych tego typu w Polsce.
  • Dział Kliniczny UJ | Collegium Medicum – Do zakresu Działu Klinicznego UJ CM należy prowadzenie spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych dotyczących szeroko rozumianej współpracy ze szpitalami klinicznymi. Wewnętrznymi jednostkami Działu Klinicznego UJ CM są:
    • Sekcja ds. Szpitali Uniwersyteckich
    • Sekcja ds. Badań Klinicznych

Działalność podstawowa

Usługi profesjonalne

Status Partnera

Złoty Partner Klastra

SIG

Aktywne i zdrowe życie
Badania nad lekami
Biogospodarka
Bussiness Development
Digital Health
Druk 3D
Nowoczesna diagnostyka i terapia, Digital Health
Produkty Lecznicze i Wyroby Medyczne
Telemedycyna
Zdrowa żywność i żywienie

Sektor

Uczelnie

Adres

ul. Gołębia 24,

Kraków 31-007

Kontakt

tel: 12 664 42 00,

517 054 380

e-mail: rektor@uj.edu.pl

Strona WWW

https://www.uj.edu.pl/