Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna i dobrze zarządzana uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Należy do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych w kraju, będąc liczącym się centrum edukacyjnym i naukowo badawczym

Uczelnia wspiera przedsiębiorczość i innowacyjność Małopolski, pozyskując środki w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczo-rozwojowych związanych z:

  • transferem wiedzy,
  • podniesieniem innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw,
  • wpieraniem innowacyjnych pomysłów,
  • podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji pracowników,
  • wspieraniem powstawania nowych miejsc pracy,
  • rozwojem działalności gospodarczej w regionie,
  • współpracą w zakresie organizacji staży studenckich.

Cechą charakterystyczną UEK jest szeroka gama wykładanych przedmiotów. Oprócz nauk ekonomicznych są to m. in: socjologia, prawo, historia, filozofia, chemia, biologia, fizyka, towaroznawstwo czy ekologia. W trakcie nauki studenci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach i praktykach. Studenci mają możliwość uzyskania podwójnych dyplomów – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zagranicznej uczelni partnerskiej – niemieckiej, szwedzkiej, francuskiej czy amerykańskiej Realizujemy wiele umów o współpracy z uczelniami w różnych częściach świata.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie może pochwalić się Polską Nagrodę Innowacyjności 2016 za projekty: „Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich” oraz „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji” oraz innowacyjne podejście do studenta na rynku pracy.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Renoma UEK to bogata oferta edukacyjna, doskonale przygotowana kadra oraz warunki do nauki i rozwijania zainteresowań, przestronne sale wykładowe, świetnie wyposażone laboratoria, nowoczesną bibliotekę, basen, halę sportowo-widowiskową a także wciąż rozbudowywany campus.

Innowacyjne produkty i usługi

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje usługi w zakresie opracowywania ekspertyz oraz opinii o innowacyjności, możliwości prowadzenia wspólnych projektów naukowych realizowanych w ramach konsorcjów naukowych lub naukowo – przemysłowych, a także udziału w organizacji inicjatyw związanych z promowaniem innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości.

Działalność podstawowa

Usługi profesjonalne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Biogospodarka
Bussiness Development

Sektor

Uczelnie

Adres

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Kontakt

tel: (12) 293 5700

(12) 293 5200

 

e-mail: transferwiedzy@uek.krakow.pl