Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

WESSLING Polska

WESSLING Polska sp. z o.o. jest międzynarodową firmą działającą w zintegrowanym podejściu do jakości, bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska – QSHE (Quality, Safety, Health and Environment). Zatrudnia ponad 1400 pracowników na terenie Europy i Chin specjalizujących się w doradztwie i konsultingu, analityce ochrony środowiska oraz żywności. Aktywność firmy skupia się na podnoszeniu poziomu życia i bezpieczeństwa, a co za tym idzie dbałości o ochronę środowiska i jakość produktów, które z niego czerpiemy.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

W Polsce WESSLING działalność realizuje poprzez:

Akredytowane laboratoria ochrony środowiska, w których prowadzone są badania gruntów, wody, ścieków i odpadów pod kątem zanieczyszczeń, a także pomiary emisji do powietrza (pomiar stężenia dioksyn i furanów, pomiary kalibracyjne i równoległe, na potrzeby PRTR i inne).

Akredytowane laboratoria analityki żywności, w których przeprowadza się badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, żywności, pasz, dbając tym samym o bezpieczeństwo produktów. Firma realizuje rutynowe oznaczenia, a także identyfikuje zagrożenia chemiczne (np. metale ciężkie, pestycydy), jak i mikrobiologiczne (na przykład Salmonella, czy Listeria monocytogenes).

Innowacyjne produkty i usługi

Dodatkowo realizowane są usługi z zakresu doradztwa wspierających klienta w interpretacji wyników analiz i interpretacji zapisów prawa oraz promujących jakość i bezpieczeństwo poprzez certyfikację produktów.

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w środowisku
Badania i usługi R&D w żywności

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Biogospodarka
Zdrowa żywność i żywienie

Sektor

Firmy

Adres

Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Kontakt

tel: 12 2974650

 

e-mail: info@wessling.pl